Informace o nás

 


V rámci tohoto vzájemného internetového seznámení si Vám dovolujeme v krátkosti představit:

Najdete nás v srdci Evropy v České republice (dříve Československo).

Sídlo je v malebném městě Chrudimi v Pardubickém kraji (dříve východní Čechy).

Vznik se datuje po sametovém prolomení politické scény v roce 1990 a to jakmile byly vytvořeny podmínky pro podnikání.

V počátku působení naše aktivity směřovali pouze do oblasti elektro, kdy jsme se věnovali provádění montáží, revizí a oprav el. instalací, strojů, spotřebičů a hromosvodů.

S ohledem na požadavky zákazníků a možnost poskytnutí ucelených služeb v oblasti dodávek elektro, byla činnost postupně rozšiřována o oblast vyhrazených elektrických zařízení do 1000V tj. montáž, opravy, údržbu, revize a výrobu rozvaděčů nn.

Pro poskytnutí komlexních služeb pro dodávky elektro jsme dále rozšířili působení o obchodní činnost a projektování.

Protože naše činnosti úzce souvisely s dodávkami technických zařízení a jejich komponentů, byly provedeny kroky k postupnému získání dalších rozšiřujících oprávnění pro oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu montáží, oprav, generálních oprav, rekonstrukcí, revizí a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení (tř.I,II,III,V,VI), včetně revizí el. zařízení.

V současnosti jsme schopni provádět komplexní služby a dodávky v oblasti vyhrazených el. a zdvihacích zařízení.

Naše snahy a cíle se soustředí převážně na kvalitu, nestrannost a solidnost při provádění našich činností pro zákazníky.

Tomu odpovídá i způsob kontrol a řízení jakosti, provádění měření, v neposlední řadě i poskytovaná záruka a ceny za práce.