Informace o Chrudimi

 


V rámci tohoto vzájemného internetového seznámení si Vám dovolujeme v krátkosti představit naše město:

Naše krásné a historické město se nachází v srdci Evropy v České republice (dříve Československo), v malebném kraji na pokraji českomoravské vrchoviny - železných hor, v Pardubickém kraji (dříve východní Čechy).

Chrudim - náměstí

V současnosti jsme okresním městem s vlastní samosprávou v oblasti působení našeho města a přilehlého okolí.

Naše město se postupně rozvíjí, památky se průběžně opravují, odstraňují a upravují se průběžně i architektonické přehmaty období nedávno minulých desetiletí, kdy se prováděla výstavba účelová bez ohledu na celkový vzhled našeho překrásného města.

Také okolí našeho města s malebnou krajinou a dnes již opět udržovanými vesnicemi a městečky láká k jejich návštěvě a obdivu.


 

Ostatní informace naší www stránky se postupně upravují, připravují nebo dokončují - děkujeme za pochopení !!!

(Něco navíc mi došlo e-milem, máte-li jakékoliv náměty a připomínky ozvěte se.V případě užití cizích vzorů na stránkách se omlouváme a prosíme spojte se s námi zajistíme případně nápravu)

Cizojazyčné mutace budou doplněny dle možností v dalších letech.