Nabídka činností které provádíme

 


 

Revize a revizní zkoušky vyhrazených elektrických a zdvihacích zařízení, prohlídky OK

Elektromontážní práce, dodávky rozvaděčů, projektování el. zařízení a hromosvodů

Montáž, opravy, údržba, servis a dodávky elektro a zdvihacích zařízení, kontrolní zaměření OK

Obchodní činnost, školení, nezávislé kontroly a technický dozor dodávek techologií a celků